Beskrivning av cookies

Apartamentos Levante vill informera dig om att vår webbplats använder cookies för att mäta och analysera våra användares navigering. Genom att använda vår webbplats accepterar du våra cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

 

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som genereras på din dator och lagrar informationen som genereras av aktiviteterna på webbplatsen.

Den här sidan använder olika typer av cookies. Egna cookies skickas till användarens terminal från en dator eller ett domän som hanteras av Apartamentos Levante och därifrån tillhandahålls den begärda tjänsten. Å andra sidan skickas tredjeparts cookies till användarens terminal från en dator eller ett domän som inte hanteras av Apartamentos Levante, utan av en annan enhet som behandlar uppgifterna som erhålls från cookies.

Den här webbplatsen använder sessionscookies (som samlar in och lagrar uppgifter under tiden som användaren har åtkomst till webbplatsen) samt även beständiga cookies. Beständiga cookies lagras i användarens terminal så att de insamlade uppgifterna kan göras tillgängliga och behandlas under en period definierad av personen som ansvarar för dessa cookies, vilken kan sträcka sig från några få minuter till flera år. Användaren tillhandahåller inte informationen direkt. Den samlas in automatiskt som en hjälpande insats under besöket på webbplatsen.

 

Cookies som används på den här webbplatsen

Följande tabell listar de cookies som används på webbplatsen, samt huruvida de ägs av tredje parter (och uppgifter om tredje parter som är anställda eller vars tjänster har hyrts in) och deras syfte:

Det finns nej

 

Tekniska cookies

Tekniska cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner såsom navigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Det finns nej

 

Preferenscookies

Preferenscookies låter webbplatsen komma ihåg information genom att ändra sättet sidan uppför sig på eller hur den ser ut, såsom ditt önskade språk eller området där användaren befinner sig.

Det finns nej

 

Statistiska cookies

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur användaren interagerar med webbplatsen genom att samla in och tillhandahålla information anonymt.

Cookiens namn: Analytics   Hanterar enheten: Google   Syfte: Webbesök

 

Annonscookies

De tillåter anpassningen av den kommersiella kommunikationen som vi kan komma att skicka dig grundat på sådana kriterier som det redigerade innehållet.

Det finns nej

 

Behandling av personuppgifter

I enlighet med nuvarande förordningar kan vi lagra cookies på din enhet om de är strikt nödvändiga för användningen av den här webbplatsen.

När preferens- och statistiska cookies är personligt identifierbara, kommer vi på Apartamentos Levante behandla dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse för att tillhandahålla dig med den bästa servicen på webbplatsen, samt för att utvärdera, förbättra och förenkla prestandan för vår webbplats.

Annonscookies kommer endast att användas när du ger oss ditt uttryckliga samtycke till det. De annonscookies som vi använder spårar användare av webbplatsen för att göra innehållet i den kommersiella kommunikationen som vi kan komma att skicka dig personligare.

 

Hantering av cookies

Vi informerar dig om att du när som helst kan återkalla samtycket som du har gett för användningen av cookies genom att konfigurera din webbläsare såsom tillhandahålls i det här avsnittet.

Du bör dock ha i åtanke att om du förhindrar användningen eller installationen av cookies kan det hindra åtkomsten till och/eller tillhandahållandet av vissa tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Beroende på den webbläsare som används finns installationsalternativen i olika avsnitt.  Följ instruktionerna för din webbläsare för att ta reda på hur cookies blockeras eller hur installationen av cookies tillåts.

För nedanstående webbläsare hittar du mer information i länkarna som följer:

 

Mer information

Apartamentos Levante kan komma att ändra den här cookiepolicyn i enlighet med lagstiftade och förordningsmässiga krav eller för att anpassa nämnda policy med anvisningarna utgivna av det spanska statliga dataskyddsorganet. Därför uppmanas användare att besöka den här sidan regelbundet för att kontrollera om policyn har ändrats.